Sväté omše vo farnosti Málinec od 05.07.2021 do 11.07.2021

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
05.07.2021 – Pondelok
Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
11.00 09.30
06.07.2021 – Utorok 18.00
07.07.2021 – Streda 18.00
08.07.2021 – Štvrtok 18.00
09.07.2021 – Piatok 18.00
10.07.2021 – Sobota 18.00
11.07.2021 – Nedeľa
15. nedeľa v období cez rok „B“
09.45 11.00