Sväté omše vo farnosti Málinec od 28.06.2021 do 04.07.2021

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
28.06.2021 – Pondelok 18.00
29.06.2021 – Utorok
Sv. Peter a Pavol, slávnosť, prikázaný sviatok
16.15 18.00
30.06.2021 – Streda 08.30
01.07.2021 – Štvrtok 18.00
02.07.2021 – Piatok 18.00
03.07.2021 – Sobota 18.00
04.07.2021 – Nedeľa
14. nedeľa v období cez rok „B“
09.45 11.00