Sväté omše vo farnosti Málinec od 21.06.2021 do 27.06.2021

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
21.06.2021 – Pondelok 18.00
22.06.2021 – Utorok 16.15
23.06.2021 – Streda 08.30
24.06.2021 – Štvrtok
Narodenie Sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
18.00
25.06.2021 – Piatok 18.00
26.06.2021 – Sobota 18.00
27.06.2021 – Nedeľa
13. nedeľa v období cez rok „B“
09.45 11.00
V nedeľu, 27.06.2021 bude zbierka na Dobročinné účely Sv. Otca (predtým Halier Sv. Petra)