Sväté omše vo farnosti Málinec od 07.06.2021 do 13.06.2021

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
07.06.2021 – Pondelok 18.00
08.06.2021 – Utorok 18.00
09.06.2021 – Streda 08.30
10.06.2021 – Štvrtok 18.00
11.06.2021 – Piatok
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (slávnosť)
16.15 18.00
12.06.2021 – Sobota 18.00
13.06.2021 – Nedeľa
11. nedeľa v období cez rok „B“
09.45 11.00