Sväté omše vo farnosti Málinec od 31.05.2021 do 06.06.2021

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
31.05.2021 – Pondelok 18.00
01.06.2021 – Utorok 18.00
02.06.2021 – Streda 18.00
03.06.2021 – Štvrtok
Najsvätejšieho Kristoho Tela a Krvi – Božie Telo (slávnosť)
Prikázaný sviatok
16.45 18.00
04.06.2021 – Piatok 18.00
05.06.2021 – Sobota 18.00
06.06.2021 – Nedeľa
10. nedeľa v období cez rok „B“
09.45 11.00