Sväté omše vo farnosti Málinec od 10.06.2019 do 16.06.2019

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
10.06.2019 – Pondelok 18.00
11.06.2019 – Utorok 16.15
12.06.2019 – Streda 08.30
13.06.2019 – Štvrtok
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (Sviatok)
18.00
14.06.2019 – Piatok 18.00
15.06.2019 – Sobota 08.30
16.06.2019 – Nedeľa
Svätá Trojica (Sviatok)
08.30 09.45 11.00
V nedeľu 16.6.2019, na sviatok Najsvätejšej Trojice, bude vo farskom kostole o 11.00 hod. odpustová slávnosť ku cti Sv. Trojice.