Sväté omše vo farnosti Málinec od 17.06.2019 do 23.06.2019

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
17.06.2019 – Pondelok 18.00
18.06.2019 – Utorok 18.00
19.06.2019 – Streda 18.00
20.06.2019 – Štvrtok
Najvätejšieho Tela a Krvi – Božie Telo – Slávnosť (prikázaný sviatok)
16.15 18.00
21.06.2019 – Piatok 18.00
22.06.2019 – Sobota 08.30
23.06.2019 – Nedeľa
12. nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00
V nedeľu 23.6.2019, bude zbierka na dobročinné účely Svätého Otca.