Sväté omše vo farnosti Málinec od 24.06.2019 do 30.06.2019

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
24.06.2019 – Pondelok
Narodenie Sv. Jána Krstiteľa (sviatok)
18.00
25.06.2019 – Utorok 18.00
26.06.2019 – Streda 08.30
27.06.2019 – Štvrtok
28.06.2019 – Piatok
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (sviatok)
16.15 18.00
29.06.2019 – Sobota
Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť, (prikázaný sviatok)
08.30 09.45 18.00
30.06.2019 – Nedeľa
13. nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00
V nedeľu 30.06.2019 bude v Rovňanoch odpustová slávnostná sv. omša ku cti Najvätejšieho Srdca Ježišovho