Sväté omše vo farnosti Málinec od 12.08.2019 do 18.08.2019

Nanebovzatie Panny Márie
Dátum Ozdín Rovňany Málinec
12.08.2019 – Pondelok 08.30
13.08.2019 – Utorok 08.30
14.08.2019 – Streda 18.00
15.08.2019 – Štvrtok
Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
(Prikázaný sviatok)
16.15 18.00
16.08.2019 – Piatok 18.00
17.08.2019 – Sobota
18.08.2019 – Nedeľa
20. nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00

V sobotu, 17.08.2019, bude v Dobrom Potoku slávnostná svätá omša zo sviatku Nanebovzatia Panny Márie o 11.00 hod.