Sväté omše vo farnosti Málinec od 19.08.2019 do 25.08.2019

Panna Mária Kráľovná
Dátum Ozdín Rovňany Málinec
19.08.2019 – Pondelok 08.30
20.08.2019 – Utorok 16.15
21.08.2019 – Streda 08.30
22.08.2019 – Štvrtok
Pannz Márie Kráľovnej, sviatok
18.00
23.08.2019 – Piatok 18.00
24.08.2019 – Sobota 08.30
25.08.2019 – Nedeľa
21. nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00