Sväté omše vo farnosti Málinec od 14.10.2019 do 20.10.2019

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
14.10.2019 – Pondelok 13.00 pohrebná 17.00
15.10.2019 – Utorok 16.15
16.10.2019 – Streda
17.10.2019 – Štvrtok 17.00
18.10.2019 – Piatok 17.00
19.10.2019 – Sobota 08.30
20.10.2019 – Nedeľa
29. nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00
V nedeľu, 20.10.2019, bude v kaplnke v Ozdíne slávnostná odpustová sv. omša ku cti Sv. Galla, pustovníka. V nedeľu, 20.10.2019, na misijnú nedeľu, bude zbierka na misie.