Sväté omše vo farnosti Málinec od 07.10.2019 do 13.10.2019

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
07.10.2019 – Pondelok 17.00
08.10.2019 – Utorok 16.15
09.10.2019 – Streda 17.00
10.10.2019 – Štvrtok 17.00
11.10.2019 – Piatok 17.00
12.10.2019 – Sobota 08.30
13.10.2019 – Nedeľa
28. nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00
V stredu, 09.10.2019 bude vo farskom kostole v Málinci celodenná poklona k Najsv. Sviatosti Oltárnej. Sviatosť bude vyložená od 10.00 do 17.00, kým bude sv. omša.