Sväté omše vo farnosti Málinec od 15.10.2018 do 21.10.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
15.10.2018 – Pondelok 17.00
16.10.2018 – Utorok 16.15
17.10.2018 – Streda
18.10.2018 – Štvrtok 17.00
19.10.2018 – Piatok 17.00
20.10.2018 – Sobota 08.30
21.10.2018 – Nedeľa
29. nedeľa cez rok „B“
08.30 09.45 11.00

V nedeľu, 21.10.2018 na misijnú nedeľu bude zbierka na misie. V nedeľu, 21.10.2018 bude v Ozdíne odpustová sv. omša ku cti Sv. Gála, pustovníka.