Sväté omše vo farnosti Málinec od 08.10.2018 do 14.10.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
08.10.2018 – Pondelok 18.00
09.10.2018 – Utorok 18.00
10.10.2018 – Streda 16.15
11.10.2018 – Štvrtok 17.00
12.10.2018 – Piatok 18.00
13.10.2018 – Sobota
14.10.2018 – Nedeľa
28. nedeľa cez rok „B“
08.30 09.45 11.00

V utorok, 9.10.2018 bude vo farskom kostole v Málinci celodenná poklona k Nasjv. Sviatosti Oltárnej.