Sväté omše vo farnosti Málinec od 16.04.2018 do 22.04.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
16.04.2018 – Pondelok 18.00
17.04.2018 – Utorok 15.00
18.04.2018 – Streda
19.04.2018 – Štvrtok 18.00
20.04.2018 – Piatok 18.00
21.04.2018 – Sobota 08.30
22.04.2018 – Nedeľa
4. veľkonočná nedeľa „B“ – Nedeľa Dobrého Pastiera
08.30 09.45 11.00

V nedeľu, 22.04.2018 – na nedeľu Dobrého Pastiera bude zbierka na seminár.