Sväté omše vo farnosti Málinec od 09.04.2018 do 15.04.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
09.04.2018 – Pondelok
Zvestovanie Pána – sviatok (presunutý z 25.03)
15.00 18.00
10.04.2018 – Utorok 18.00
11.04.2018 – Streda 08.30
12.04.2018 – Štvrtok 18.00
13.04.2018 – Piatok 18.00
14.04.2018 – Sobota 08.30
15.04.2018 – Nedeľa
3. veľkonočná nedeľa „B“
08.30 09.45 11.00