Sväté omše vo farnosti Málinec od 02.04.2018 do 08.04.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
02.04.2018 – Pondelok
Pondelok vo veľkonočnej oktáve
08.30 09.45 11.00
03.04.2018 – Utorok 18.00
04.04.2018 – Streda 08.30
05.04.2018 – Štvrtok 18.00
06.04.2018 – Piatok 15.00 18.00
07.04.2018 – Sobota 08.30
08.04.2018 – Nedeľa
2. veľkonočná nedeľa „B“ – nedeľa Božieho Milosrdenstva
08.30 09.45 11.00