Sväté omše vo farnosti Málinec od 26.03.2018 do 01.04.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
26.03.2018 – Pondelok 18.00
27.03.2018 – Utorok 15.00
28.03.2018 – Streda 08.30
29.03.2018 – Štvrtok
Štvrtok Veľkého týždňa – Zelený štvrtok Pánovej večere
18.00
30.03.2018 – Piatok

Veľký Piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána
16.00
31.03.2018 – Sobota
Biela sobota – Veľkonočná vigília
19.30
01.04.2018 – Nedeľa
Veľkonočná nedeľa – nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania
08.30 09.45 11.00