Sväté omše vo farnosti Málinec od 19.03.2018 do 25.03.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
19.03.2018 – Pondelok
Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie (slávnosť)
15.00 17.00
20.03.2018 – Utorok 17.00
21.03.2018 – Streda 08.30
22.03.2018 – Štvrtok 17.00
23.03.2018 – Piatok 17.00
24.03.2018 – Sobota
25.03.2018 – Nedeľa
Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána
08.30 09.45 11.00

V sobotu, 24.03.2018 bude vo farnosti Málinec veľkonočná sv. spoveď o 14.00 hod.