Sväté omše vo farnosti Málinec od 16.10.2017 do 22.10.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
16.10.2017 – Pondelok 18.00
17.10.2017 – Utorok 16.00
18.10.2017 – Streda
19.10.2017 – Štvrtok 18.00
20.10.2017 – Piatok 18.00
21.10.2017 – Sobota 08.30
22.10.2017 – Nedeľa
29. nedeľa cez rok „A“
08.30 09.45 11.00

V nedeľu, 22.10.2017, na misijnú nedeľu, bude zbierka na misie.