Sväté omše vo farnosti od 09.10.2017 do 15.10.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
09.10.2017 – Pondelok 18.00
10.10.2017 – Utorok 16.00
11.10.2017 – Streda 08.30
12.10.2017 – Štvrtok 18.00
13.10.2017 – Piatok 18.00
14.10.2017 – Sobota
15.10.2017 – Nedeľa
28. nedeľa cez rok „A“
08.30 09.45 11.00

V nedeľu, 15.10.2017 bude v Ozdíne odpustová slávnosť ku cti Sv. Galla, pustovníka. Slávnostná sv. omša, na ktorú všetkých srdečne pozývame, bude o 08.30 hod. v kaplnke v Ozdíne.