Sväté omše vo farnosti Málinec od 17.12.2018 do 23.12.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
17.12.2018 – Pondelok 17.00
18.12.2018 – Utorok 15.00
19.12.2018 – Streda 08.30
20.12.2018 – Štvrtok 17.00
21.12.2018 – Piatok 08.30
22.12.2018 – Sobota 07.15
23.12.2018 – Nedeľa
4. adventná nedeľa „C“
08.30 09.45 11.00
V sobotu, 22.12.2018 bude možnosť pristúpiť k vianočnej sv. spovedi v Málinci, Rovňanoch a v Ozdíne v čase od 14.00 do 15.00 hod.