Sväté omše vo farnosti Málinec od 24.12.2018 do 30.12.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
24.12.2018 – Pondelok 22.00
25.12.2018 – Utorok
Narodenie Pána – slávnosť, (prikázaný sviatok)
08.30 09.45 11.00
26.12.2018 – Streda
Sv. Štefana, 1. mučeníka, (sviatok)
08.30 09.45 11.00
27.12.2018 – Štvrtok 17.00
28.12.2018 – Piatok 17.00
29.12.2018 – Sobota 08.30
30.12.2018 – Nedeľa
Svätej Rodiny: Ježiša, Márie a Jozefa, (slávnosť)
08.30 09.45 11.00