Sväté omše vo farnosti Málinec od 31.12.2018 do 06.01.2019

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
31.12.2018 – Pondelok 08.30
16.00
01.01.2019 – Utorok
Panny Márie Bohorodičky, slávnosť (prikázaný sviatok)
08.30 09.45 11.00
02.01.2019 – Streda 08.30
03.01.2019 – Štvrtok 17.00
04.01.2019 – Piatok 17.00
05.01.2019 – Sobota 08.30
06.01.2019 – Nedeľa
Zjavenie Pána – Traja králi (sviatok)
08.30 09.45 11.00
Ďakovná pobožnosť na posledný deň v roku bude vo farskom kostole v Málinci o 16.00.