Sväté omše vo farnosti Málinec od 18.03.2019 do 24.03.2019

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
18.03.2019 – Pondelok 17.00
19.03.2019 – Utorok
Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie (slávnosť)
16.15
20.03.2019 – Streda
21.03.2019 – Štvrtok
22.03.2019 – Piatok
23.03.2019 – Sobota 08.30
24.03.2019 – Nedeľa
3. pôstna nedeľa „C“
08.30 09.45 11.00