Sväté omše vo farnosti Málinec od 24.02.2020 do 01.03.2020

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
24.02.2020 – Pondelok 17.00
25.02.2020 – Utorok 17.00
26.02.2020 – Streda
Popolcová streda
(Pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Je deň pokánia v celej Cirkvi.)
16.00 17.30
27.02.2020 – Štvrtok 17.00
28.02.2020 – Piatok 17.00
29.02.2020 – Sobota 08.30
01.03.2020 – Nedeľa
1. pôstna nedeľa „A“
08.30 09.45 11.00
V utorok, 25.02.2020 bude vo farskom kostole v Málinci celodenná poklona Najsv. Oltárnej Sviatosti, ktorá bude vyložená od 10.00 do večernej sv. omše. V nedeľu, 01.03.2020 bude zbierka na charitu.