Sväté omše vo farnosti Málinec od 02.03.2020 do 08.03.2020

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
02.03.2020 – Pondelok 17.00
03.03.2020 – Utorok 16.15
04.03.2020 – Streda 08.30
05.03.2020 – Štvrtok 17.00
06.03.2020 – Piatok 17.00
07.03.2020 – Sobota 08.30
08.03.2020 – Nedeľa
2. pôstna nedeľa „A“
08.30 09.45 11.00
Pobožnosť krížovej cesty bude v Málinci v piatok, 06.03.2020 o 16.30 hod.