Sväté omše vo farnosti Málinec od 09.03.2020 do 15.03.2020

Pôstne obdobie
Dátum Ozdín Rovňany Málinec
09.03.2020 – Pondelok 17.00
10.03.2020 – Utorok 16.15
11.03.2020 – Streda
12.03.2020 – Štvrtok 17.00
13.03.2020 – Piatok 17.00
14.03.2020 – Sobota 08.30
15.03.2020 – Nedeľa
3. pôstna nedeľa „A“
08.30 09.45 11.00
Pobožnosť krížovej cesty bude v Málinci v piatok, 13.03.2020 o 16.30 hod.