Sväté omše vo farnosti Málinec od 25.03.2024 do 31.03.2024

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
25.03.2024 – Pondelok 17.00
26.03.2024 – Utorok 15.00
27.03.2024 – Streda 08.30
28.03.2024 – Štvrtok
Štvrtok svätého týždňa – Zelený štvrtok
18.00
29.03.2024 – Piatok
Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok) – slávenie utrpenia a smrti Pána
16.00
30.03.2024 – Sobota
Biela sobota – Veľkonočná vigília nedele Pánovho zmŕtvychvstania – vigília
18.30
31.03.2024 – Nedeľa
Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (slávnosť s oktávou)
08.30 09.45 11.00