Sväté omše vo farnosti Málinec od 18.03.2024 do 24.03.2024

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
18.03.2024 – Pondelok 17.00
19.03.2024 – Utorok
Sv. Jozefa, ženícha preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť
16.15 17.30
20.03.2024 – Streda 08.30
21.03.2024 – Štvrtok 17.30
22.03.2024 – Piatok 17.00
23.03.2024 – Sobota
24.03.2024 – Nedeľa
Nedeľa utrpenia Pána – Palmová (kvetná) nedeľa
08.30 09.45 11.00

V sobotu, 23.03.2024 bude o 14.00 veľkonočná sv. spoveď v Málinci, Rovňanoch aj v Ozdíne