Sväté omše vo farnosti Málinec od 25.12.2017 do 31.12.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
25.12.2017 – Pondelok
Narodenie Pána – prikázaný sviatok (slávnosť)
08.30 09.45 11.00
26.12.2017 – Utorok
Sv. Štefana, prvého mučeníka (sviatok)
08.30 09.45 11.00
27.12.2017 – Streda 08.30
28.12.2017 – Štvrtok 17.00
29.12.2017 – Piatok 17.00
30.12.2017 – Sobota 08.30
31.12.2017 – Nedeľa
Sviatok Svätej rodiny
08.30 09.45 11.00

Polnočná sv. omša bude vo farskom kostole v Málinci, 24.12.2017 o 24.00 hod.