Sväté omše vo farnosti Málinec od 01.01.2018 do 07.01.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
01.01.2018 – Pondelok
Panny Márie, Bohorodičky – prikázaný sviatok (slávnosť)
08.30 09.45 11.00
02.01.2018 – Utorok 17.00
03.01.2018 – Streda 08.30
04.01.2018 – Štvrtok 17.00
05.01.2018 – Piatok 17.00
06.01.2018 – Sobota
Zjavenie Pána – Traja Králi (prikázaný sviatok)
08.30 09.45 11.00
07.01.2018 – Nedeľa
Nedeľa Krstu Pána
08.30 09.45 11.00