Sväté omše vo farnosti Málinec od 26.11.2018 do 02.12.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
26.11.2018 – Pondelok 17.00
27.11.2018 – Utorok 15.00
28.11.2018 – Streda 08.30
29.11.2018 – Štvrtok 17.00
30.11.2018 – Piatok 17.00
01.12.2018 – Sobota 08.30
02.12.2018 – Nedeľa
1. adventná nedeľa „C“
08.30 09.45 11.00

Na 1. adventnú nedeľu bude zbierka na charitu.