Sväté omše vo farnosti Málinec od 19.11.2018 do 25.11.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
19.11.2018 – Pondelok 17.00
20.11.2018 – Utorok 15.00
21.11.2018 – Streda
22.11.2018 – Štvrtok 17.00
23.11.2018 – Piatok 17.00
24.11.2018 – Sobota 08.30
25.11.2018 – Nedeľa
34. nedeľa cez rok „B“
Nedeľa Krista Kráľa (slávnosť)
08.30 09.45 11.00