Sväté omše vo farnosti Málinec od 12.11.2018 do 18.11.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
12.10.2018 – Pondelok
13.10.2018 – Utorok
14.10.2018 – Streda
15.11.2018 – Štvrtok
16.11.2018 – Piatok
17.11.2018 – Sobota 08.30
18.11.2018 – Nedeľa
33. nedeľa cez rok „B“
08.30 09.45 11.00

V prípade duchovnej potreby v čase neprítomnosti pána farára bude zastupovať farský úrad v Poltári.