Sväté omše vo farnosti Málinec od 05.11.2018 do 11.11.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
05.10.2018 – Pondelok 08.30
06.10.2018 – Utorok 15.00
07.10.2018 – Streda 08.30
08.11.2018 – Štvrtok 17.00
09.11.2018 – Piatok 17.00
10.11.2018 – Sobota 08.30
11.11.2018 – Nedeľa
32. nedeľa cez rok „B“
08.30 09.45 11.00

V nedeľu, 11.11.2018 bude zbierka na novú posvätenú nemocničnú kaplnku v Lučenci.