Sväté omše vo farnosti Málinec od 29.10.2018 do 04.11.2018

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
29.10.2018 – Pondelok 17.00
30.10.2018 – Utorok 16.15
31.10.2018 – Streda 08.30
01.11.2018 – Štvrtok
Všetkých svätých, slávnosť
(Prikázaný sviatok)
08.30 09.45 11.00
02.11.2018 – Piatok
Pamiatka na všetkých verných zosnulých – Dušičky
15.00 17.00
03.11.2018 – Sobota 08.30
04.11.2018 – Nedeľa
31. nedeľa cez rok „B“
08.30 09.45 11.00