Sväté omše vo farnosti Málinec od 28.10.2019 do 03.11.2019

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
28.10.2019 – Pondelok 17.00
29.10.2019 – Utorok 17.00
30.10.2019 – Streda 08.30
31.10.2019 – Štvrtok 08.30
01.11.2019 – Piatok
Všetkých Svätých, slávnosť (Prikázaný sviatok)
08.30 09.45 11.00
02.11.2019 – Sobota 08.00 09.30
03.11.2019 – Nedeľa
31. nedeľa cez rok „C“
08.30 09.45 11.00
V sobotu, 2.11.2019, bude po sv. omši v Málinci dušičková pobožnosť.