Sväté omše vo farnosti Málinec od 29.06.2020 do 05.07.2020

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
29.06.2020 – Pondelok
Sv. Peter a Pavol, apoštoli, slávnosť,
prikázaný sviatok
17.00 16.00 18.15
30.06.2020 – Utorok 18.00
01.07.2020 – Streda 08.30
02.07.2020 – Štvrtok 18.00
03.07.2020 – Piatok 16.15 18.00
04.07.2027 – Sobota 08.30
05.07.2020 – Nedeľa
Sv. Cyril a Metod, slávnosť
08.30 09.45 11.00