Sväté omše vo farnosti Málinec od 22.06.2020 do 28.06.2020

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
15.06.2020 – Pondelok 18.00
23.06.2020 – Utorok 16.15
24.06.2020 – Streda
Narodenie Jána Krstiteľa, (slávnosť)
18.00
25.06.2020 – Štvrtok 18.00
26.06.2020 – Piatok 18.00
20.06.2027 – Sobota 08.30
28.06.2020 – Nedeľa
13. nedeľa cez rok „A“
08.30 09.45 11.00