Sväté omše vo farnosti Málinec od 15.06.2020 do 21.06.2020

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
15.06.2020 – Pondelok 18.00
16.06.2020 – Utorok
17.06.2020 – Streda 18.00
18.06.2020 – Štvrtok 18.00
19.06.2020 – Piatok
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, (slánvosť)
16.15 18.00
20.06.2020 – Sobota 08.30
21.06.2020 – Nedeľa
12. nedeľa cez rok „A“
09.45 11.00