Sväté omše vo farnosti Málinec od 08.06.2020 do 14.06.2020

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
08.06.2020 – Pondelok 18.00
09.06.2020 – Utorok
10.06.2020 – Streda 18.00
11.06.2020 – Štvrtok
Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej – Božie Telo (prikázaný sviatok)
16.15 18.00
12.06.2020 – Piatok 18.00
13.06.2020 – Sobota 08.30
14.06.2020 – Nedeľa
11. nedeľa cez rok „A“
09.45 11.00