Sväté omše vo farnosti Málinec od 01.06.2020 do 07.06.2020

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
01.06.2020 – Pondelok
Svätodušný pondelok
Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi (spomienka)
18.00
02.06.2020 – Utorok 16.15
03.06.2020 – Streda 08.30
04.06.2020 – Štvrtok
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (sviatok)
18.00
05.06.2020 – Piatok 18.00
06.06.2020 – Sobota 08.30
07.06.2020 – Nedeľa
Najsvätejšia Trojica – slávnosť – rok „A“
09.45 11.00

V nedeľu, 07.01.2020 o 11.00 hod. bude vo farskom kostole v Málinci odpustová sv. omša ku cti Najsvätejšej Trojice.