Sväté omše vo farnosti od 03.07.2017 do 09.07.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
03.07.2017 – Pondelok 18.00
04.07.2017 – Utorok 18.00
05.07.2017 – Streda
Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
(slávnosť)
11.00 08.30
06.07.2017 – Štvrtok 08.30
07.07.2017 – Piatok 18.00
08.07.2017 – Sobota 08.30
09.07.2017 – Nedeľa
14. nedeľa cez rok „A“
08.30 09.45 11.00