Sväté omše vo farnosti od 26.06.2017 do 02.07.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
26.06.2017 – Pondelok 18.00
27.06.2017 – Utorok 08.30
28.06.2017 – Streda
Sv. Peter a Pavol, vigília slávnosti
18.00
29.06.2017 – Štvrtok
Sv. Peter a Pavol, slávnosť
(prikázaný sviatok)
16.00 18.00
30.06.2017 – Piatok 18.00
01.07.2017 – Sobota 08.30
02.07.2017 – Nedeľa
13. nedeľa cez rok „A“
08.30 09.45 11.00