Sväté omše vo farnosti od 19.06.2017 do 25.06.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
19.06.2017 – Pondelok 18.00
20.06.2017 – Utorok 08.30
21.06.2017 – Streda
22.06.2017 – Štvrtok 18.00
23.06.2017 – Piatok
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
(slávnosť)
18.00
24.06.2017 – Sobota
Narodenie Sv. Jána Krstiteľa
(slávnosť)
08.30
25.06.2017 – Nedeľa
12. nedeľa cez rok „A“
08.30 09.45 11.00

Vo švrtok, 22.6.2017 o 18.00 bude v Ozdíne sv. omša zo sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

V nedeľu, 26.06.2017 bude zbierka na dobročinné účely Sv. Otca (Predtým „halier Sv. Petra“)