Sväté omše vo farnosti od 12.06.2017 do 18.06.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
12.06.2017 – Pondelok 18.00
13.06.2017 – Utorok
14.06.2017 – Streda 18.00
15.06.2017 – Štvrtok
Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej – slávnosť
(prikázaný sviatok)
16.00 18.00
16.06.2017 – Piatok 18.00
17.06.2017 – Sobota 08.30
18.06.2017 – Nedeľa
11. nedeľa cez rok „A“
08.30 09.45 11.00