Sväté omše vo farnosti od 05.06.2017 do 11.06.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
05.06.2017 – Pondelok 18.00
06.06.2017 – Utorok 16.00
07.06.2017 – Streda 08.30
08.06.2017 – Štvrtok 18.00
09.06.2017 – Piatok 18.00
10.06.2017 – Sobota 18.00
11.06.2017 – Nedeľa
Najsvätejšej Trojice (Slávnosť)
09.00 11.00

V nedeľu, 11.06.2017 bude vo farskom kostole v Málinci odpustová slávnosť ku cti Najsvätejšej Trojice.