Sväté omše vo farnosti od 29.05.2017 do 04.06.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
29.05.2017 – Pondelok 18.00
30.05.2017 – Utorok 16.00
31.05.2017 – Streda 08.30
01.06.2017 – Štvrtok 18.00
02.06.2017 – Piatok 18.00
03.06.2017 – Sobota 08.30
04.06.2017 – Nedeľa
Nedeľa zoslania Ducha Svätého – Turíce (Slávnosť)
08.30 09.45 11.00

V sobotu, 03.06.2017 bude vo farskom kostole v Málinci pobožnosť Fatimskej soboty.