Sväté omše vo farnosti od 22.05.2017 do 28.05.2017

Dátum Ozdín Rovňany Málinec
22.05.2017 – Pondelok 18.00
23.05.2017 – Utorok 08.30
24.05.2017 – Streda 18.00
25.05.2017 – Štvrtok
Nanebovstúpenie Pána – slávnosť (prikázaný sviatok)
16.00 18.00
26.05.2017 – Piatok 18.00
27.05.2017 – Sobota 08.00
28.05.2017 – Nedeľa
7. Veľkonočná nedeľa
08.30 09.45 11.00

V nedeľu, 28.05.2017 bude zbierka na katolícke masmédiá.